Речовини та суміші

Хімія – це наука про речовину (предмет, що має масу і займає якийсь обсяг).

Хімія досліджує будову та властивості речовини, а також зміни, що відбуваються з нею.

Будь-яка речовина буває або у чистому вигляді, або складається із суміші чистих речовин. Внаслідок хімічних реакцій речовини можуть перетворюватися на нові речовини.

 1. Що таке “речовина”
 2. Прості та складні речовини
 3. Зміна стану речовини
 4. Молярний об’єм газу
 5. Задачі на молярний об’єм газів
 6. Приклади вирішення задач на молярний об’єм
 7. Розчини
 8. Що таке розчинність
 9. Принцип Ле Шательє
 10. Дисперсна система
 11. Золі
 12. Масова частка розчину
 13. Молярна частка розчину
 14. Об’ємна частка розчину
 15. Молярність розчину
 16. Титр розчину
 17. Нормальність розчину
 18. Приклади вирішення задач
 19. Електролітична дисоціація
 20. Механізм електролітичної дисоціації
 21. Властивості іонів
 22. Рівняння іонних реакцій
 23. Алгоритм складання рівняннь іонних реакцій
 24. Молекулярне рівняння
 25. Ступінь електролітичної дисоціації
 26. Константа дисоціації
 27. Дисоціація кислот
 28. Дисоціація основ
 29. Дисоціація солей
 30. Дисоціація води
 31. Види кристалічних решіток
 32. Неорганічні речовини
 33. Оксиди
 34. Основи
 35. Кислоти
 36. Солі
 37. Хімічні властивості солей
 38. Гідроліз солей
 39. Гідроліз по аніону, катіону, аніону-катіону
 40. Ступінчастий гідроліз
 41. Електроліз
 42. Електроліз водних розчинів
 43. Приклади розв’язання задач з електролізу
 44. Електролітична дисоціація (шпаргалка)
 45. Приклади вирішення задач на тему “Електролітична дисоціація”