Механіка

Фізична механіка вивчає закони зміни положення тіл у просторі. Класична механіка розглядає рух фізичних тіл з швидкостями, котрі набагато менші за швдкість світла. В основі класичної механіки лежать три закони Ньютона.

 1. Переміщення тіла
 2. Швидкість
 3. Прискорення
 4. Співвідношення швидкості та переміщення
 5. Вектори
 6. Векторні величини
 7. Перший закон Ньютона
 8. Інерція та маса
 9. Другий закон Ньютона
 10. Третій закон Ньютона
 11. Гравітація
 12. Тертя
 13. Вільне падіння
 14. Обертальний рух
 15. Доцентрове прискорення
 16. Параметри обертального руху
 17. Тангенціальне прискорення
 18. Центрошвидке прискорення
 19. Вертикальне обертання
 20. Закон всесвітнього тяжіння
 21. Робота
 22. Кінетична енергія
 23. Потенційна енергія
 24. Механічна енергія
 25. Потужність
 26. Тертя на похилій площині
 27. Імпульс
 28. Закон збереження імпульсу
 29. Швидкість та закон збереження імпульсу
 30. Обертальний рух та вектори
 31. Момент сили
 32. Рівноважний стан при обертальному русі
 33. Обертальний рух та другий Закон Ньютона
 34. Момент інерції протяжного об’єкту
 35. Енергія та робота при обертальному русі
 36. Кінетична енергія при обертальному русі
 37. Момент імпульсу
 38. Закон збереження моменту імпульсу
 39. Закон Гука
 40. Простий гармонійний рух
 41. Швидкість у простому гармонійному русі
 42. Прискорення у простому гармонійному русі
 43. Частота коливань тіла на пружині
 44. Енергія простого гармонійного руху
 45. Маятник