Будова речовин

Одна з найцікавіших і найдивовижніших властивостей речовин – це їхня здатність за певних умов взаємодіяти з іншими речовинами, внаслідок чого можуть з’являтися нові речовини. Такі взаємодії називають хімічними реакціями.

Хімічні реакції супроводжуються зовнішніми змінами: зміною забарвлення, появою запаху, випаданням осаду, виділенням світла, газу, тепла та ін., при цьому вихідні речовини, що вступають у хімічні реакції, можуть перетворюватися на інші сполуки та речовини, що мають свої унікальні властивості, відмінні від властивостей вихідних речовин.

 1. Що таке хімічний елемент
 2. Що таке хімічна формула
 3. Що таке ступінь окиснення
 4. Як визначити ступінь окиснення
 5. Що таке хімічний зв’язок
 6. Валентність атома
 7. Головний закон хімічної реакції
 8. Основний та збуджений стан атома
 9. Електронегативність
 10. Іонний зв’язок
 11. Катіони, аніони
 12. Іонні сполуки
 13. Ковалентний зв’язок
 14. Множинний зв’язок
 15. Характеристики ковалентного зв’язку
 16. Формули ковалентних зв’язків
 17. Структурна формула для води
 18. Водневий зв’язок
 19. Що таке моль