Основи: сильні та слабі основи, хімічні властивості

Основи  – це  речовини, які дисоціюють у водних розчинах з утворенням катіон-металів та гідроксид-іонів (див. Електролітична дисоціація та Дисоціація основ):

Читати далі

Оксиди (класифікація, властивості, отримання)

Оксиди – це складні хімічні речовини (складаються з атомів кількох хімічних елементів), до складу яких входить два елементи, одним із

Читати далі

Неорганічні речовини

Хімію  можна розділити на дві частини: органічну хімію (вивчає органічні речовини) та неорганічну хімію (вивчає неорганічні речовини). До неорганічних речовин

Читати далі

Види кристалічних решіток (ґраток) твердих речовин

Тверді речовини можуть існувати у кристалічному чи аморфному стані. В аморфному стані (більшість полімерів) у твердої речовини відсутня кристалічна решітка,

Читати далі

Дисоціація солей

Солі дисоціюють у воді на аніони кислотних залишків та катіони металів (або інших сполук). Класифікація дисоціації солей Нормальні (середні) солі

Читати далі

Константа електролітичної дисоціації

Константа електролітичної дисоціації (Kд) характеризує рівновагу системи електролітичного розчину – це більш загальна кількісна характеристика (порівняно зі ступенем дисоціації) сили

Читати далі

Як скласти молекулярне рівняння по іонному рівнянню

Тепер розглянемо обернену задачу – як скласти молекулярне рівняння, якщо відомо скорочене іонне рівняння. Припустимо, що у нас є скорочене

Читати далі