Електролітична дисоціація (приклади розв’язання задач)

Теоретичний матеріал дивись на сторінці “Шпаргалка по електролітичній дисоціації“. Задача №1 Написати молекулярне рівняння, яке відповідає іонному рівнянню взаємодії іону

Читати далі

Електролітична дисоціація (шпаргалка)

На цій сторінці зібрана інформація на тему «Електролітична дисоціація», яка допоможе під час вирішення практичних завдань. Така собі «шпаргалка». Теоретичний

Читати далі

Приклади розв’язання задач з електролізу

Задача №1 Написати рівняння електролізу розчину хлориду калію для нерозчинного аноду. Рішення: електрліз на аноді (+): електроліз на катоді (-):

Читати далі

Правила електролізу водних розчинів

Електроліз на катоді Електроліз на катоді залежить від положення металу в електрохімічному ряду напруг: якщо катіон електроліту стоїть ліворуч від

Читати далі

Що таке гідроліз солі

Гідроліз солі – це взаємодія іонів солі з іонами води, що призводить до утворення слабкого електроліту У загальному випадку під

Читати далі

Що таке солі, класифікація солей

Будь-яку сіль можна розглядати як продукт реакції між кислотою та основою. Солі дисоціюють у воді на катіони металів (або катіон

Читати далі