Речовини та сумішіХімія

Електролітична дисоціація (шпаргалка)

На цій сторінці зібрана інформація на тему «Електролітична дисоціація», яка допоможе під час вирішення практичних завдань. Така собі «шпаргалка». Теоретичний матеріал наведено на сторінках:

Ступінь дисоціації

Ступінь дисоціації (α) – відношення кількості молекул, які розпалися на іони (N’), до загальної кількості розчинених молекул (N)

  • α=0 – дисоціація відсутня;
  • α=0-3% – слабкі електроліти – слабкі кислоти (H2SO3, H2S, H2SiO3), слабкі основи;
  • α=3%-30% – середні електроліти;
  • α=30%-100% – сильні електроліти – солі, сильні кислоти (HCl, HBr, HNO3, H2SO4(розч.)) деякі основи (LiOH, KOH, NaOH);
  • α=100% – повна дисоціація.

Ступінь дисоціації залежить від концентрації розчину.

Константа дисоціації

Константа дисоціації електроліту (K) – кількісна характеристика дисоціації – відношення добутку концентрації іонів, утворених при дисоціації, до концентрації частинок, що були на початку дисоцціації.

Для електроліту АВ, який дисоціює за рівнянням АВ↔A+B+:

Константа дисоціації залежить від концентрації речовин і може коливатися у дуже широкому діапазоні – від 10-16 до 1015.

Ступінь та константа дисоціації пов’язані між собою співвідношенням, званим Законом розведення Оствальда:

Для слабких електролітів:

Дисоціація води

Дисоціація води та її константа дисоціації:

Оскільки вода є дуже слабким електролітом, то концентрація [H2O] є практично незмінною, тому залишається постійною і константа дисоціації води (іонний добуток води):

Для чистої води:

В житті дуже часто користуються водневим показником pH=-lg[H+]:

  • pH=7 – нейтральне середовище;
  • pH<7 – кисле середовище;
  • pH>7 – лужне середовище.

Дисоціація кислот та основ

Константа дисоціації одноосновних кислот (Ka – кислотний тип дисоціації; А – кислотний залишок):

Багатоосновні кислоти дисоціюють у кілька стадій, кожна з яких має свою константу дисоціації.

Константа дисоціації основ позначається Kb.

Дисоціація малорозчинних речовин

Константа дисоціації малорозчинних речовин називається добутком розчинності (ДР).

За наявності у розчині кількох електролітів вони дисоціюють у бік утворення: 1) осадів; 2) газів; 3) слабких електролітів.

Взаємодія солей з водою з утворенням кислої та основної солі називається гідролізом.

Приклади вирішення задач

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”