ЕлектромагнетизмФізика

Багатоконтурні ланцюги

Як практичне застосування правил Кірхгофа розрахуємо струми, що протікають у багатоконтурному ланцюгу, зображеному на малюнку нижче:

багатоконтурні ланцюги

  • U1 = 3 В
  • U2 = 6 В
  • R1 = 50 Ом
  • R2 = 20 Ом
  • R3 = 10 Ом
  • I1, I2, I3 -?

Зображений на малюнку електричний ланцюг можна розбити на три контури: верхній (внутрішній); нижній (внутрішній); загальний (зовнішній).

Припустимо, що струм рухається в ланцюзі за годинниковою стрілкою.

У вузлі, згідно з правилом з’єднання, ΣI=0 (суми всіх струмів, що витікають у вузол, і що випливають з нього, рівні), тобто:

Згідно з правилом контурів, для верхнього контуру буде справедлива наступна рівність (одразу наводимо чисельні значення):

Для нижнього контуру:

У результаті отримуємо систему із трьох рівнянь із трьома невідомими. Нижче наведено її рішення:

У результаті отримуємо наступний результат (знак “мінус” для значення I2 говорить про те, що струм тече в протилежному напрямку, тобто в нашому випадку – зліва направо):

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)