Хімічні реакціїХімія

Швидкість хімічних реакцій

Знання швидкостей хімічних реакцій має велике теоретичне та практичне значення. Наприклад, у хімічній промисловості при виробництві речовини від швидкості реакції залежать розміри і продуктивність апаратури, кількість продукту, що отримується.

У різних хімічних реакцій – різна швидкість. Деякі реакції протікають протягом часток секунди, для реалізації інших потрібні місяці, або навіть роки. Швидкість перебігу хімічних реакцій вивчає хімічна кінетика.

Основні поняття, з якими оперує хімічна кінетика – це хімічна система та фаза:

  • Хімічна система – речовина (сукупність речовин);
  • Хімічна фаза – частина системи, відокремлена з інших частин поверхнею розділу.

Системи, що складаються з однієї фази, називаються однорідними або гомогенними, наприклад газові суміші або розчини. Реакції, які відбуваються у гомогенних системах, називаються гомогенними реакціями, такі реакції протікають у всьому обсязі суміші.

Системи, що складаються з декількох фаз, називають неоднорідними або гетерогенними, наприклад, рідина + тверда речовина. Реакції, які відбуваються у гетерогенних системах, називаються гетерогенними реакціями, такі реакції протікають тільки на поверхні розділу фаз.

Швидкість гомогенної реакції

Швидкістю гомогенної реакції називають кількість речовини (ν), що утворюється в результаті реакції за одиницю часу (t) в одиниці об’єму системи (V):

  • ν1 – кількість молей речовини в момент часу t1;
  • ν2 – кількість молей речовини в момент часу t2;

Мольно-об’ємна концентрація речовини (С, моль/л) – відношення кількості молей речовини (ν) до всього обсягу реакційної суміші (V): С=ν/V.

Швидкість гомогенної реакції дорівнює зміні концентрації речовини, що реагує, в одиницю часу.

У тому випадку, якщо йдеться про концентрацію одного з продуктів реакції, у виразі ставиться знак “плюс”, якщо про концентрацію однієї з начальних речовин – знак “мінус”.

Швидкість гетерогенної реакції

Як було зазначено вище, головна відмінність гетерогенних реакцій від гомогенних у тому, що реакція відбувається на межі розділу фаз.

Швидкістю гетерогенної реакції (vгет) називається кількість речовини (ν), що утворюється за одиницю часу (t) на одиниці поверхні розділу фаз (S).

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Хімічні реакції”