Будова речовинХімія

Іонні сполуки

Іонні сполуки мають бути нейтральними – кількість позитивних зарядів має дорівнювати кількості негативних.

Розглянемо сполуки магнію з бромом.

Електронні конфігурації:

Катіон віддає два валентні електрони і отримує заряд 2+

Аніон приймає один електрон і отримує негативний заряд 1-

Але оскільки іонна сполука повинна бути нейтральною, то в реакції має брати участь два атоми брому і один магнію. Т.ч. формула сполуки брому з магнієм матиме вигляд: MgBr2

Правило перетину

Для визначення формули іонної сполуки треба взяти чисельне значення верхнього індексу (ступінь окислення) іона металу та помістити його в нижній індекс неметалу. І навпаки: верхній індекс неметалу помістити в нижній індекс металу. Якщо при цьому вийде спільний дільник, треба провести скорочення.

Правило перетину. Іонні зв'язки

Правило перетину працює також для багатоатомних іонів.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Будова речовин”