Речовини та сумішіХімія

Що таке гідроліз солі

Гідроліз солі – це взаємодія іонів солі з іонами води, що призводить до утворення слабкого електроліту

У загальному випадку під гідролізом розуміють обмінне розкладання речовин водою, як органічних, так і неорганічних. З неорганічних речовин найчастіше гідролізу піддаються солі.

Кількісно гідроліз солі характеризується ступенем гідролізу, який залежить від природи самої солі, концентрації розчину, температури:

Ступінь гідролізу (h) дорівнює відношенню числа гідролізованих молекул (n) до загального числа розчинених молекул (N)

h=n/N

Схема реакції гідролізу:

 • XY – сіль;
 • HOH – молекула води;
 • XH – кислота;
 • HOY – основа.

Швидкість гідролізу зростає з:

 • підвищенням температури;
 • збільшенням розведення розчину.

Реакція гідролізу, як правило, оборотна, при цьому рівновагу реакції можна зміщувати в ту чи іншу сторону, додаючи до розчину солі сильну кислоту або сильну основу.

Усього можливі 4 варіанти гідролізу солей, залежно від способу утворення солі:

 1. гідроліз по катіону – сіль утворена сильною кислотою та слабкою основою:
 2. гідроліз по аніону – сіль утворена слабкою кислотою та сильною основою:
 3. гідроліз по катіону та аніону – сіль утворена слабкою кислотою та слабкою основою:
 4. солі, утворені сильною кислотою та сильною основою, гідролізу не піддаються.
Сильні основи Слабкі основи
Сильні кислоти гідролізу немає pH=7 гідроліз по катіону pH<7
Слабкі кислоти гідроліз по аніону pH>7 гідроліз по катіону та аніону pH≈7
 • сильні кислоти:
 • слабкі кислоти:
 • сильні основи:
 • слабкі основи:

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”