Речовини та сумішіХімія

Що таке солі, класифікація солей

Будь-яку сіль можна розглядати як продукт реакції між кислотою та основою.

Солі дисоціюють у воді на катіони металів (або катіон амонію NH4+) та аніони кислотних залишків (див. Дисоціація солей):

 • середні (нормальні) солі (K2SiO3, K3PO4, Na2SO4) – складаються з катіонів металу (або амонію) та аніонів кислотного залишку, є продуктами повного заміщення атомів водню в кислоті хімічним елементом металом:
  2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2
 • кислі солі (K2HPO4, NaH2PO4, NaHSO4) – у цих солей в аніон кислотного залишку входить водень, є продуктами неповного заміщення атомів водню в кислоті хімічним елементом металом:
  NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + H2O
 • основні солі (Mg(OH)Cl, CuOHCl) – є похідними основ, у яких відбулося неповне заміщення гідроксильних груп кислотними залишками:
  Mg(OH)2 + HCl = Mg(OH)Cl + H2O
 • подвійні солі містять два катіони, складаються з іонів різних металів і однакових кислотних залишків:
  Al(OH)3 + KOH + 2H2SO4 = KAl(SO4)2 + 4H2O
 • змішані солі містять два аніони, складаються з аніонів одного металу та різних кислотних залишків:
  Ca(OH)2 + HCl + HBr = CaClBr + 2H2O
 • комплексні солі є сполуками, до складу яких входять складні іони або молекули:
  K3[Fe(CN)6], [Cr(H2O)6]Cl3, Na[Al(OH)4]

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”