ЕлектромагнетизмФізика

Паралельний електричний ланцюг

В  паралельному електричному ланцюзі, коли два резистори підключаються таким чином, що електричний струм починає текти відразу по двох ланцюгах, як зображено на малюнку нижче, струм буде розподілятися зовсім інакше ніж в послідовному електричному ланцюгу.

Паралельний електричний ланцюг

Перш, ніж далі розбиратися з паралельними ланцюгами, відразу відзначимо важливий момент, який слід добре запам’ятати. У послідовному ланцюгу протікає один і той же струм, але на резисторах присутній різний електричний потенціал (напруга). В  паралельному ланцюгу все навпаки – напруга буде одна і та ж, але сила струму для кожного ланцюга може бути різною:

  • у послідовному ланцюзі I=const;
  • у паралельному ланцюзі U=const.

Це головна важлива відмінність послідовних і паралельних кіл.

Який струм буде протікати в паралельному ланцюгу, зображеному на малюнку вище, при значеннях напруги і величини опорів, аналогічних, розглянутим для послідовного ланцюга?

Як відомо з малюнка, загальний струм розділиться на частини: I=I1+I2, оскільки I=U/R, то:

Оскільки, в паралельних ланцюгах напруга однакова, то U1=U2 тоді:

Ця формула дозволяє обчислювати загальний опір паралельного ланцюга, що складається з n резисторів: 1/R=1/R1+1/R2+..+1/Rn.

Для нашого випадку маємо такі цифри:

Завдання можна вирішити трохи іншим способом, вирахувавши спочатку силу струму для кожного з паралельних кіл, а потім, склавши отриманні значення:

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)