МеханікаФізика

Частота коливань тіла на пружині

гармонійний рух

Із закону Гука та другого закону Ньютона випливає така рівність:

Переміщення та прискорення у простому гармонійному русі описуються формулами:

Підставляємо вирази у попередню формулу:

Згадуємо про цикл і період: ω=2πf і ω=2π/T:

Застосуємо отримані теоретичні знання практично.

Початкові дані:

  • коефіцієнт пружності пружини k=1 Н/м
  • до пружини прикріплений вантаж масою m=1 кг

Чому дорівнює період і частота коливань вантажу на пружині?

Знаючи формули переміщення, швидкості та прискорення для простого гармонійного руху, можна обчислити координати, швидкість та прискорення вантажу на пружині у будь-який момент часу.

Припустимо, що амплітуда А = 1 м.

Визначаємо циклічну частоту:

Тепер підставляємо числові значення формули:

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)