ГеометріяМатематикаПланіметрія

Що таке трапеція

Трапеція – це чотирикутник, у якого одна пара протилежних сторін паралельна, а друга пара протилежних сторін не паралельна.

трапеція

Паралельні сторони трапеції називаються основами трапеції (сторони BC і AD малюнку вище); не паралельні сторони – бічними сторонами (сторони AB та CD).

Трапеція, у якої бічні сторони рівні, називається рівнобокою (рисунок нижче).

рівнобока трапеція

Лінія, що з’єднує середини бічних сторін трапеції, називається середньою лінією трапеції (MN – середня лінія трапеції ABCD на малюнку нижче):

середня лінія трапеції

Середня лінія трапеції паралельна її основам (MN | | AD; MN | | BC).

Довжина середньої лінії трапеції дорівнює половині суми її основ: MN=(AD+BC)/2.

Відстань між прямими, у яких лежать основи трапеції, називається висотою трапеції (BK – висота трапеції ABCD на малюнку нижче).

площа трапеції

Площа трапеції дорівнює добутку напівсуми її основ на висоту трапеції або добутку середньої лінії трапеції на її висоту:

Репетитор з математики онлайн (Zoom)