ГеометріяМатематикаПланіметрія

Подібні трикутники. Які трикутники називаються подібними

Подібні трикутники – це трикутники,  у котрих їх кути відповідно дорівнюють одне одному, а подібні сторони – пропорційні.

подібні трикутники

У трикутниках, у яких рівні кути, відповідними називаються сторони, що протилежні відповідним кутам.

На малюнку трикутники ABC, DFE, MNK подібні, тому що:

 • ∠A=∠D=∠M – відповідні кути;
 • ∠B=∠F=∠N – відповідні кути;
 • ∠C=∠E=∠K – відповідні кути;
 • подібні сторони AB, DF, MN – пропорційні;
 • подібні сторони BC, FE, NK – пропорційні;
 • подібні сторони CA, ED, KM – пропорційні.

Говорячи “життєвою мовою”, подібні трикутники виходять шляхом зміни масштабу та/або обертання навколо осі.

Коефіцієнт подібності – відношення подібних сторін таких трикутників.

 • Коефіцієнт подібності трикутників АВС та DFE дорівнює 1, оскільки AB/DF=BC/FE=CA/ED=1.
 • Коефіцієнт подібності трикутників ABС та MNK: AB/MN=BC/NK=CA/KM=3/2.

Медіани, бісектриси та висоти, проведені до подібних сторін у подібних трикутників, називаються подібними.

У подібних трикутників відношення подібних медіан, як і відношення подібних висот, як і відношення подібних бісектрис дорівнює коефіцієнту подібності.

 • AB/DF=BC/FE=CA/ED=CO/EP=1.
 • AB/MN=BC/NK=CA/KM=CO/KQ=3/2.

Площі подібних трикутників дорівнюють квадрату коефіцієнта подібності.

Трикутники будуть подібними, якщо:

 • вони мають дві пари рівних кутів (якщо ∠A=∠D; ∠B=∠F, то трикутники ABC та DFE подібні – див. рисунок вище);
 • вони мають одну пару рівних кутів, до яких належать пропорційно рівні сторони (якщо ∠A=∠D; AB/DF=AC/DE, то трикутники ABC та DFE подібні – див. рисунок вище);
 • всі сторони одного трикутника пропорційні сторонам іншого (AB/DF=BC/FE=CA/ED, трикутники ABC і DFE подібні – див. малюнок вище).

Репетитор з математики онлайн (Zoom)