МатематикаФункції

Способи завдання функції

Математична функція може задаватися трьома способами:

  1. формулою;
  2. таблицею;
  3. графіком.

Функція може бути задана формулою, наприклад:

Даючи деякі значення незалежної змінної (аргументу) x, з допомогою формули обчислюють відповідні значення залежної змінної y.

Наприклад, при x=1 у наведених вище функціях змінна y прийме наступні значення:

Слід звернути увагу, що при завданні функції формулою, не завжди аргумент може приймати будь-які значення. Наприклад, у функції, заданої формулою y = lg(x), аргумент може приймати тільки позитивні значення.

При табличному завданні функції будь-якому значенні аргументу, що є в таблиці, відповідає лише одне значення функції. Наприклад:

При графічному завданні функції береться по осі абсцис потрібне значення аргументу, після чого проводиться вертикальна лінія до перетину з графіком функції, з цієї точки проводиться горизонтальна лінія до перетину з віссю ординат, де відображатиметься залежна змінна y.

Завдання функції графіком дуже наочно, але, зазвичай, дозволяє знайти лише наближене значення функції.

На малюнку наведено графік квадратичної функції y=x2.

Для аргументу x=1 відповідатиме значення функції y=1; для x = 2; y=4. Такі самі значення функції будуть отримані для аргументів x=-1; x=-2.

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)