МатематикаТригонометрія

Формули подвійного кута, половинного кута

Синус подвійного кута дорівнює подвійному добутку синуса та косинуса цього кута

Косинус подвійного кута дорівнює різниці квадратів косинуса та синуса цього кута

Тангенс та котангенс подвійного кута:

Формули половинного кута

Перетворення суми кутів у добуток:

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)