МатематикаРівняння

Яке рівняння називається квадратним

Квадратним рівнянням називається рівняння виду:

  • А – старший (перший) коефіцієнт (А≠0);
  • В – другий коефіцієнт;
  • С – вільний член;
  • x – невідоме число.

Квадратне рівняння називається неповним, якщо:

  • В=0;
  • С=0;
  • В=0 та С=0.

Неповне квадратне рівняння виду x2 = k при k>0 має два корені (рішення):

Наприклад, квадратне рівняння x2 = 4 має два корені x1 = 2 та x2 = -2.

Приклади розв’язання неповних квадратних рівнянь

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)