ПДРПДР 1. Загальні положення

Чим перехрестя відрізняється від перехрещення проїзних частин


Розділ 1 ПДР дає наступне визначення терміну «проїзна частина» – це елемент дороги, призначений для руху нерейкових ТЗ. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги.  Проїзна частина є обов’язковим елементом будь якої дороги. Проїзна частина має, як мінімум, одну смугу руху. На малюнку зображено класичне перехрестя на якому перехрещуються дві проїзні частини – горизонтальна проїзна частина позначена червоними лініями, вертикальна проїзна частина позначена зеленими лініями. Місце їх перехрещення позначено прямокутником жовтого кольору.

Що таке перехрестя

Що ж таке перехрестя? Розділ 1 ПДР дає наступне визначення терміну «перехрестя» – це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком закоруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території.

В нашому прикладі межи перехрестя позначені помаранчевими лініями, а само перехрестя замальовано жовтим кольором. Як бачимо, перехрестя займає більшу площу ніж перехрещення проїзних частин. Водій повинен добре розуміти різницю між перехрестям і перехрещенням проїзних частин, тому, що окремі пункти ПДР дають обмеження відповідно або до перехрестя, або до місця перехрещення проїзних частин.

Обов’язково слід звернути на останнє речення визначення терміну «перехрестя», в якому сказано, що виїзди з прилеглих територій не є перехрестями. Тобто, перехрещення проїзних частин є, а перехресть немає. На малюнку жовтим кольором позначені перехрещення проїзних частин. В нашому випадку – це два виїзду з прилеглих територій і перехрестя.

Але перехрестя в нашому прикладі буде лише одне.

Складне перехрестя

Також слід звернути увагу на перехрестя де перетинаються три і більше проїзних частин. В нашому прикладі горизонтальна дорога має дві проїзні частини, розділені розділовою смугою. Перехрестя замальовано жовтим кольором. На такому перехресті буде два різних перехрещення проїзних частин, в нашому випадку вони замальовані червоним і голубим кольорами.