Хімічні реакціїХімія

Класифікація хімічних реакцій

Усі хімічні реакції можна класифікувати за різними ознаками:

 1. щодо зміни кількості вихідних речовин і продуктів реакції
 2. з виділення/поглинання енергії
 3. за наявністю каталізатора
 4. за ознакою оборотності реакції
 5. за типом частинок
 6. за типом енергетичної дії
 7. за агрегатним станом середовища

Класифікація реакцій щодо зміни кількості вихідних речовин і продуктів реакції

 • реакції приєднання – з кількох речовин утворюється нова речовина:
  С + О2 = СО2;
 • реакції розкладання – з однієї речовини утворюється кілька інших:
  CaCO3 = CaO + CO2;
 • реакції заміщення – в результаті реагування простої та складної речовини утворюються нові складні та прості речовини:
  2Na +2H2O = 2NaOH + H2;
 • реакції обміну – реагенти обмінюються складовими частинами:
  MgS + 2HCl = MgCl2 + H2S;
 • реакції нейтралізації (є окремим випадком реакцій обміну) – вихідними речовинами реакції виступають кислота і основа, а продуктами – вода і сіль:
  NaOH + HCl = NaCl + H2O

Класифікація реакцій щодо виділення/поглинання енергії

 • екзотермічні реакції (з виділенням тепла):
  C + O2 = CO2 + Q
 • ендотермічні реакції (з поглинанням тепла):
  N2 + O2 = 2NO – Q

Класифікація реакцій щодо наявності каталізатора

Каталізаторами називають речовини, які не беруть безпосередньої участі у самій реакції, але змінюють швидкість її протікання.

 • каталітичні реакції:
  CO + H2O = CO2 + H (каталізатор FeO)
 • некаталітичні реакції

Класифікація реакцій за ознакою оборотності реакції

оборотні реакції – можуть мимовільно протікати за таких умов, як у прямому, так і у зворотному напрямку:
N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г)

незворотні реакції – протікають тільки в одному напрямку з практично повним перетворенням вихідних речовин на продукти реакції (один із продуктів є газоподібною або слабодисоціюючою речовиною):
CaCO3 = CaO + CO2

Класифікація реакцій на кшталт частинок

 • молекулярні;
 • іонні;
 • радикальні.

Класифікація реакцій на кшталт енергетичного впливу

 • термохімічні реакції – протікають за підвищеної температури:
  N2 + O2 = 2NO;
 • фотохімічні реакції – протікають під впливом світла:
  H2 + Cl2 = 2HCl;
 • електрохімічні реакції – протікають під впливом електричного струму:
  2NaCl = 2Na + Cl2.

Класифікація реакцій щодо агрегатного стану середовища

 • гомогенні реакції – протікають в однорідному середовищі, наприклад, в газоподібному або рідкому середовищі:
 • гетерогенні реакції – протікають на межі розділу двох речовин, що знаходяться в різних фазах (твердо-газоподібної; рідко-газоподібної, твердої-рідкої; рідкої-рідкої; твердої-твердої):

Гомогенні та гетерогенні реакції, у свою чергу, поділяються на прості (у системі протікає лише одна реакція, як правило, необоротна) та складні (у системі протікає одночасно кілька простих реакцій).

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Хімічні реакції”