Хімічні реакціїХімія

Види хімічних реакцій

Під час хімічних реакцій з одних речовин виходять інші (не плутати з ядерними реакціями, у яких один хімічний елемент перетворюється на інший).

Реагенти – речовини, які вступають у хімічну реакцію

Продукти реакції – речовини, отримані після хімічної реакції

Будь-яка хімічна реакція описується хімічним рівнянням:

Реагенти → Продукти реакції

Стрілка вказує напрямок протікання реакції.

Наприклад:

У цій реакції метан (СН4) реагує з киснем (О2), у результаті утворюється діоксид вуглецю (СО2) і вода (Н2О), а точніше – водяна пара. Саме така реакція відбувається на вашій кухні, коли ви підпалюєте газову конфорку. Читати рівняння слід так: одна молекула газоподібного метану вступає у реакцію з двома молекулами газоподібного кисню, в результаті виходить одна молекула діоксиду вуглецю та дві молекули води (водяної пари).

Числа, розташовані перед компонентами хімічної реакції, називають коефіцієнтами реакції.

Хімічні реакції бувають ендотермічними (з поглинанням енергії) та екзотермічні (з виділенням енергії). Горіння метану – типовий приклад екзотермічної реакції.

Існує кілька видів хімічних реакцій. Найпоширеніші:

  • реакції з’єднання;
  • реакції розкладання;
  • реакції одинарного заміщення;
  • реакції подвійного заміщення;
  • реакції окиснення;
  • окисно-відновні реакції.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Хімічні реакції”