Будова речовинХімія

Катіони та аніони

Катіон – позитивно заряджений іон. Аніон – негативно заряджений іон

Інші солі утворюються за аналогічним принципом, як і хлорид натрію (див. Іонний зв’язок). Метал віддає електрони, а неметал їх одержує. З періодичної таблиці видно, що:

 • елементи групи IA (лужні метали) віддають один електрон і утворюють катіон із зарядом 1+;
 • елементи групи IIA (лужноземельні метали) віддають два електрони і утворюють катіон із зарядом 2+;
 • елементи групи IIIA віддають три електрони і утворюють катіон із зарядом 3+;
 • елементи групи VIIA (галогени) приймають один електрон і утворюють аніон із зарядом 1-;
 • елементи групи VIA приймають два електрони і утворюють аніон із зарядом 2-;
 • елементи групи VA приймають три електрони і утворюють аніон із зарядом 3-;

Поширені одноатомні катіони

 • Група IA: Li+ Na+ K+
 • Група IIA: Be2+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+
 • Група IB: Ag+
 • Група IIB: Zn2+
 • Група IIIB: Al3+

Поширені одноатомні аніони

Група VIIA: F Cl Br I

Група VIA: O2- S2-

Група VA: N3- P3-

Складніше з перехідними металами (група В), які можуть віддавати різну кількість електронів, утворюючи при цьому по два (і більше) катіони, що мають різні заряди. Наприклад:

 • Cr2+ – іон двовалентного хрому; хром (II)
 • Mn3+ – іон тривалентного марганцю; марганець (III)
 • Hg22+ – іон двоатомної двовалентної ртуті; ртуть (I)
 • Pb4+ – іон чотиривалентного свинцю; свинець (IV)

Електричний заряд, який отримує атом, називається ступенем окиснення

Багато іонів перехідних металів можуть мати різний ступінь окиснення.

Іони не завжди бувають одноатомними, вони можуть складатися із групи атомів – багатоатомні іони. Наприклад, іон двоатомної двовалентної ртуті Hg22+: два атоми ртуті пов’язані в один іон і мають загальний заряд 2+ (кожен катіон має заряд 1+).

Приклади багатоатомних іонів:

 • SO42- – сульфат
 • SO32- – сульфіт
 • NO3 – нітрат
 • NO2 – нітрит
 • NH4+ – амоній
 • PO43+ – фосфат

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Будова речовин”