Речовини та сумішіХімія

Хімічні властивості солей, отримання солей

 • Солі реагують з металами (більш активний метал витісняє із солі менш активний), які в ряді стандартних електронних потенціалів стоять попереду металу, що входить до складу солі:
 • реагують з водорозчинними основами (більш сильні основи витісняють із солі слабші), при цьому в реакцію вступають тільки солі, що дають нерозчинні гідроксиди при дії лугів:
 • реагують з кислотами (реакція йде до кінця, якщо один із продуктів виділяється у вигляді газу або випадає в осад):
 • солі можуть вступати в реакцію одна з одною (обмінні реакції), утворюючи при цьому важкорозчинні солі:
 • гідрокарбонати, карбонати та нітрати при нагріванні розкладаються:
  • гідрокарбонати перетворюються на карбонати при легкому нагріванні:
  • при більш високих температурах карбонати розкладаються до оксиду та вуглекислого газу (температура розкладання зростає з активністю металу):
  • карбонати лужних металів при нагріванні не розкладаються;
  • продукти розкладання нітратів під час нагрівання залежать від активності металу, що входить до складу солі (див. таблицю електрохімічного ряду напруг металів, розташовану нижче):
   • для металів, що стоять ліворуч від магнію: 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2
   • для металів, що стоять між магнієм і міддю: 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2↑ + O2
   • для металів, що стоять правіше за мідь: 2AgNO3 = 2Ag + 2NO2↑ + O2
Таблиця електрохімічного ряду напруг металів
Таблиця електрохімічного ряду напруги металів

Отримання солей

Солі отримують в результаті взаємодії кислот з такими речовинами:

 • метали (до H):
 • основні оксиди:
 • основи:
 • солі:

Солі отримують в результаті взаємодії основ з такими речовинами:

 • неметали:
 • кислотні оксиди:
 • солі:

Солі отримують, як наслідок взаємодії наступних речовин:

 • металів з неметалами:
 • кислотних та основних оксидів:
 • солі з металом:
 • двох солей:

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”