Речовини та сумішіХімія

Дисоціація води

Багато хто знає, що “побутова” вода досить добре проводить електричний струм. Швидше за все, багато хто знає що “чиста” (дистильована) вода електричний струм, хоч і слабо, але теж проводить (хоча в теорії не повинна). Даний парадокс пояснюється дисоціацією води, в процесі якої одна з водяних молекул віддає свій протон, а інша – його приймає.

Константа дисоціації води

Методом електричної провідності вчені вирахували константу дисоціації води:

  • Kд – константа дисоціації води;
  • [H+], [HO] – молярні концентрації іонів;
  • [H2O] – молярна концентрація води.

Добуток [H+]·[HO] називають іонним добутком води Kв.

Відомо, що в 1 літрі (1 кг) води міститься 55,5 моль, звідси:

Величина Kв залежить від температури (Kв = 1·10-14 при 22°C), і підвищується з її збільшенням (при постійній температурі Kв є також величиною постійної, як для чистої води, так і для водних розчинів) – наприклад при 100°C Kв = 5,9·10-13.

У чистій воді концентрації катіонів водню та гідроксид-іонів рівні, тому при температурі 22°C буде справедлива наступна рівність:

pH води

Чиста вода є нейтральним середовищем ([H+] = [HO]). При додаванні до чистої води кислоти концентрація катіонів водню збільшиться, внаслідок чого динамічна рівновага дисоціації води буде порушена, а концентрація гідроксид-іонів зменшиться настільки, щоб Kв залишалося рівним 10-14. (Див. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє).

Аналогічна ситуація станеться, якщо в чисту воду додати луг – концентрація гідроксид-іонів збільшиться, а концентрація катіонів водню зменшиться, при цьому Kв залишатиметься рівним 10-14. Наприклад, якщо концентрація [HO] збільшиться до 10-3, то концентрація [H+] впаде до 10-11.

Зі сказаного вище зрозуміло, що в кислих розчинах концентрація [H+] більше 10-7, в лужних менше 10-7, в нейтральних дорівнює 10-7. Відповідно, концентрація [HO] у кислих розчинах менше 10-7, у лужних більше 10-7, у нейтральних дорівнює 10-7.

Для кількісної характеристики кислотності розчину “вигадали” водневий показник pH – негативний десятковий логарифм концентрації катіонів водню (докладніше див. Водневий показник pH):

Кислотність розчину визначають або за допомогою кислотно-основних індикаторів або за допомогою pH-метрів.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”