Речовини та сумішіХімія

Як скласти молекулярне рівняння по іонному рівнянню

Тепер розглянемо обернену задачу – як скласти молекулярне рівняння, якщо відомо скорочене іонне рівняння.

Припустимо, що у нас є скорочене іонне рівняння взаємодії між фосфором та хлором:

Розчинність солей, кислот та основ у воді

Крок 1: За таблицею Розчинностей підбираємо відповідні речовини, що містять потрібний катіон та аніон – хлорид натрію (NaCl) та нітрат свинцю (II) (Pb(NO3)2);

Крок №2: Пишемо формули вибраних речовин, які мають прореагувати:

Крок №3: Пишемо формули речовин, що вийшли в результаті реакції:

Залишилося розставити стехіометричні коефіцієнти, щоб зрівняти кількість речовини в лівій і правій частині рівняння:

Реакції обміну у водних розчинах електролітів можуть протікати до кінця (незворотні реакції) або одночасно протікати в протилежних напрямках (зворотні реакції).

Умови перебігу незворотних реакцій

  • утворення осаду;
  • виділення газу;
  • утворення малодисоціюючої речовини (наприклад, води).

У разі, якщо в розчині немає іонів, здатних зв’язатися між собою, реакція є зворотною, тобто не протікає до кінця.

Приклад незворотної реакції з випаданням осаду був наведений вище – взаємодія натрію хлориду і нітрату свинцю (II).

Приклад незворотної реакції з виділенням газу – взаємодія карбонату натрію та соляної кислоти:

Приклад незворотної реакції з утворенням води – взаємодія гідроксиду калію та азотної кислоти:

Зворотна рекація

Приклад зворотної реакції взаємодії слабкого електроліту (CH3COOH) та нерозчинної основи (Cu(OH)2):

Якщо в реакцію вступають сильні електроліти, що не дають в результаті взаємодії малорозчинних або малодисоціюючих речовин, такі реакції не протікають – в розчині утворюється суміш іонів, які ніяк не взаємодіють один з одним:

Ліва та права частини рівняння містять абсолютно однакові іони, які можна скоротити, тому жодної реакції не відбувається.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”