Речовини та сумішіХімія

Ступінь електролітичної дисоціації

Ступінь дисоціації – це відношення числа молекул електроліту в розчині, що вже продісоціювали, до загального числа його молекул

α = (Nд/N) · 100%

 • α – ступінь дисоціації;
 • Nд – число дисоційованих молекул (що розпалися на іони) елеткроліту;
 • N – загальна кількість молекул електроліту в розчині.

Ступінь дисоціації є кількісною характеристикою процесу електролітичної дисоціації.

Наприклад, вираз “ступінь дисоціації оцтової кислоти в 0,1М розчині дорівнює 2%” означає, що з кожних ста молекул оцтової кислоти тільки дві (кожна п’ятдесята) розпадаються на іони.

Від чого залежить величина ступеня дисоціації:

 • природа розчинника – ступінь дисоціації тим вищий, чим вища полярність розчинника;
 • температура – ступінь дисоціації тим вищий, чим вища температура;
 • концентрація – ступінь дисоціації тим вищий, чим нижча концентрація розчиненої речовини (більш розведений розчин);
 • природа електроліту – ступінь дисоціації тим вищий, чим більш полярний зв’язок в молекулах, якими відбувається дисоціація.

Усі розчини, залежно від значення ступеня дисоціації, прийнято поділяти на три категорії:

 1. сильні електроліти (α>30%): кислоти і солі (HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4), основи (NaOH, KOH) – у водних розчинах повністю дисоціюють на іони, при цьому дисоціація є незворотною:
  1. солі:
  2. сильні кислоти:
  3. луги:
 2. електроліти середньої сили (3%<α<30%);
 3. слабкі електроліти (α<3%): у водних розчинах дисоціюють не повністю, при цьому процес дисоціації слабких електролітів є зворотним:
  1. вода;
  2. гідроксид амонію NH4OH;
  3. слабкі кислоти:
  4. слабкі основи, нерозчинні у воді:

ГОЛОВНЕ МЕНЮ розділу “Речовини та суміші”