ЕлектромагнетизмФізика

Питомий опір

Питомий опір матеріалу (ρ) – це величина електричного опору матеріалу на одиницю довжини і площі.

Питомий опір матеріалу є довідковою величиною, що вимірюється в Ом·м.

У деяких випадках, необхідно знати не тільки величину опору корисного навантаження ланцюга, але також опір електричних проводів, які присутні в електричному ланцюгу. Для того, щоб визначити величину опору матеріалу (R), необхідно помножити його питомий опір (ρ) на довжину (L) і розділити на площу поперечного перерізу (A) – чим більша довжина, тим вищий опір, чим більший поперечний переріз – тим опір нижче.

R = ρL/A

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)