ЕлектромагнетизмФізика

Електричний опір. Закон Ома

Розглянуті раніше, сила струму (I) та електрична напруга (U) зв’язуються між собою за допомогою електричного опору (R), який вимірюється в омах (Ом):

Закон Ома говорить – якщо прикласти на деякій ділянці електричного ланцюга з опором R напругу U, то отримаємо силу струму I

 I = U/R

Електричний контур із опором

На малюнку зображено найпростіший електричний ланцюг (контур) з опором R. Для того, щоб дізнатися про силу струму, що протікає в контурі, необхідно знати напругу джерела живлення, і величину опору ланцюга. Наприклад, при U=1,5 В і R=10 Ом, в ланцюзі буде протікати струм I=0,15 А (1,5:10=0,15).

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)