ЕлектромагнетизмФізика

Ємність конденсатора

Вище вже було сказано, що на пластинах конденсатора зберігаються протилежні за знаком електричні заряди, які притягуються один до одного, але не можуть з’єднатися. А скільки зарядів може бути на пластинах конкретного конденсатора, кажучи іншими словами, який заряд у конденсатора?

Заряд конденсатора визначається його ємністю і пов’язаний з напругою між пластинами наступною формулою:

  • q – заряд пластин конденсатора;
  • C – ємність конденсатора;
  • U – напруга між пластинами конденсатора.

Для плоского конденсатора напруженість його електричного поля визначається за такою формулою:

  • A – площа пластини конденсатора;
  • ε0 – електрична постійна

Оскільки для плоского конденсатора U=Es, то U=(qs)/(ε0A).

Підставивши формулу значення заряду q=CU, отримуємо формулу ємності конденсатора (вимірюється у Фарадах):

У реальних конденсаторах, які застосовуються в електричних схемах приладів та пристроїв, пластини конденсатора розділені не повітрям, а діелектриком (речовиною, яка погано проводить електрику). Застосування діелектрика дає можливість інженерам конструювати малогабаритні конденсатори досить великої ємності, чого просте повітря не дозволяє.

Ємність конденсатора збільшується пропорційно діелектричної проникності діелектрика ε:

Провівши нескладні розрахунки, можна вивести формулу визначення енергії конденсатора:

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)