ЕлектромагнетизмФізика

Що таке електричний струм

Зрозуміти, що собою являє електричний струм, досить складно. Постараємося зробити це максимально коротко і просто.

Електричний струм виникає при спрямованому русі електронів, що можливе лише за наявності електрорушійної сили (ЕРС), що забезпечує різницю потенціалів (напругу). Саме ЕРС змушує електрони “дружно” рухатися в одному напрямку.

На сторінці, присвяченій електричному полю, було сказано, що напруженість електричного поля дорівнює відношенню сили до заряду: E=F/q

Електричний струм характеризується силою струму, що позначається I, вимірюється в амперах (А).

Для визначення сили струму необхідно визначити величину електричного заряду, що пройшов через певну частину контуру за одиницю часу:

  • I – сила струму;
  • q – електричний заряд;
  • t – час.

електричний струм у замкнутому контурі

На малюнку показаний найпростіший замкнутий електричний контур, що складається з джерела живлення (джерела ЕРС), позначеного двома вертикальними короткими лініями (довша риса символізує позитивний полюс; коротша – негативний), які символізують металеві пластини в перших хімічних батарейках. Електрична батарейка забезпечує певну ЕРС, яка виражається у вольтах. При замиканні позитивного і негативного полюсів батарейки між собою, в ланцюзі (контурі) виникає електричний струм, напрямок руху якого на схемах позначають від позитивного полюса до негативного, хоча насправді електрони рухаються в протилежному напрямку – від негативного полюса, до позитивного.

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)