ЕлектромагнетизмФізика

Електричний потенціал

З курсу Механіки відомо, що потенційна енергія тіла пов’язана з роботою сили, наприклад підйом вантажу в гравітаційному полі збільшує його потенційну енергію.

Оскільки, в електричному полі на заряди також діють сили, поняття потенційної енергії буде справедливе і для електричних полів, зміна потенційної енергії електричного поля є рушійною силою електричного струму, і називається напругою.

Припустимо, що в електричному полі плоского конденсатора позитивно заряджений одиночний заряд рухається до позитивної пластини, як показано на малюнку нижче.

Потенційна енергія в електричному полі конденсатора

На одиночний заряд з боку позитивної пластини діятиме відштовхувальна сила, а з боку негативної – сила, що  притягує. Визначимо зміну потенційної енергії одиночного позитивного заряду при його переміщенні між пластинами конденсатора проти сил, що діють у протилежному напрямку.

Робота, що виконується одиночним зарядом, дорівнюватиме:

  • F – сила, що діє на заряд;
  • s – переміщення заряду.

В свою чергу:

тоді

  • q – величина заряду;
  • E – напруженість електричного поля.

Дана величина роботи дорівнюватиме збільшенню потенційної енергії заряду ΔW:

Електричне поле у ​​фізиці характеризується його напруженістюсилою, що діє з боку поля на точковий заряд у 1 Кл.

Зміна потенційної енергії електричного поля між двома точками описується електричною напругою або різницею потенціалів.

Різниця потенціалів (електричний потенціал) – це відношення роботи електричного поля при перенесенні електричного заряду з однієї точки до іншої до його величини.

Оскільки, A = qEs, тобто робота дорівнює зміні потенційної енергії заряду при переміщенні на відстань s від негативної пластини, тому, електричний потенціал у місці знаходження електричного заряду дорівнює:

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)