ЕлектромагнетизмФізика

Електричний потенціал точкового заряду

Визначити потенціал точкового заряду Q буде складніше (дивись Електричний потенціал), оскільки його електричне поле не таке постійне, як у конденсаторі, і залежить від відстані до об’єкта:

  • F – сила, що діє на пробний заряд;
  • Q – заряд точкового об’єкта;
  • q – заряд пробного об’єкта, вміщеного в електричне поле об’єкта Q;
  • r – відстань між точковим зарядом Q та пробним зарядом q;

k=8,99·109 Н·м2/Кл2

Напруженість електричного поля у будь-якій точці навколо точкового заряду визначається за формулою:

Зміна електричного потенціалу пробного заряду дорівнює виконаній роботі, поділеній на величину пробного заряду:

  • U – різниця потенціалів;
  • A – робота.

Чим більша відстань r, тим нижчий потенціал (при r=∞ U=0).

Електричний потенціал, як і електричне поле, можна представити графічно у вигляді еквіпотенційних поверхонь (поверхні з однаковим потенціалом). Оскільки величина потенціалу точкового заряду залежить від відстані, то еквіпотенційними поверхнями точкового заряду є сфери, в центрі яких знаходиться точковий заряд. Відповідно до еквіпотенційних поверхонь плоского конденсатора будуть площини, розташовані паралельно пластинам конденсатора.

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)