ТермодинамікаФізика

Що таке ізобаричний процес

Термодинамічні процеси у фізиці характеризуються чотирма параметрами:

  • об’ємом;
  • тиском;
  • температурою;
  • енергією.

Далі будуть розглядатися квазістатичні процеси, в яких зміни відбуваються досить повільно, дозволяючи тиску і температурі залишатися постійними в будь-якій точці системи.

Ізобаричний процес  – це  квазістатичний процес, в якому тиск залишається незмінним.

Для того щоб тиск у термодинамічній системі залишався постійним при зміні температури, необхідно, щоб змінювався об’єм газу (при нагріванні об’єм збільшується, при охолодженні – зменшується).

При розширенні газу під час нагрівання система виконує роботу:

  • F – сила (F = P A);
  • s – переміщення;
  • Р – тиск;
  • А – площа;
  • V – об’єм  (ΔV = AΔs).

На графіку нижче продемонстровано класичний ізобаричний процес:

графік ізобаричного процесу

Зелена площа – це робота ізобаричного процесу: W = РV.

Припустимо, при тиску 10 Па в результаті нагрівання об’єм газу збільшується з 10 до 20 м3. За таких умов газ виконає роботу, що дорівнює 100 Дж:

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)