ТермодинамікаФізика

Що таке адіабатичний процес

Термодинамічні процеси у фізиці характеризуються чотирма параметрами:

  • об’ємом;
  • тиском;
  • температурою;
  • енергією.

Далі будуть розглядатися квазістатичні процеси, в яких зміни відбуваються досить повільно, дозволяючи тиску і температурі залишатися постійними в будь-якій точці системи.

Адіабатичний процес – це  квазістатичний процес, у якому загальна теплова енергія системи залишається постійною.

Обчислюючи роботу при адіабатичному процесі, можна сказати, що теплова енергія системи дорівнює 0 (Q = 0) або U = -W.

  • ΔU – зміна внутрішньої енергії системи;
  • Q – теплова енергія;
  • W – робота.

Оскільки внутрішня енергія ідеального газу U = (3/2)nRT, маємо наступне:

  • T0, T1 – початкова та кінцева температура газу;
  • n – кількість молей;
  • R – універсальна постійна газова.

Графік залежності тиску від об’єму газу при адіабатичному процесі представлений нижче:

графік адіабатичного процесу

При адіабатичному процесі газ виконує роботу над оточуючими тілами при зниженні температури. На графіку область під адіабатою – це робота система, коли її загальна теплова енергія постійна.

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)