МеханікаФізика

Момент імпульсу

Імпульс матеріальної точки є добуток її маси на швидкість:

Аналогом імпульсу у обертальному русі є момент імпульсу, який є добутком моменту інерції матеріальної точки на її кутову швидкість:

Момент імпульсу є векторною величиною, що у напрямку збігається з напрямком вектора кутової швидкості.

Репетитор з математики Ірпінь (онлайн Zoom)