МеханікаФізика

Тангенціальне прискорення

Тангенціальне прискорення – це швидкість зміни величини лінійної швидкості обертального руху.

Спробуємо зв’язати лінійне та кутове прискорення.

Формула лінійного прискорення має вигляд:

  • a – лінійне прискорення;
  • Δv – зміна лінійної швидкості;
  • Δt – час зміни лінійної швидкості.

Формула кутового прискорення має вигляд:

  • α – кутове прискорення;
  • Δω – зміна кутової швидкості;
  • Δt – час зміни кутової швидкості.

Між собою лінійна та кутова швидкості пов’язані формулою:

Підставимо цей вираз у формулу лінійного прискорення:

Перетворимо отриманий вираз, винісши за дужки радіус, оскільки він є постійною величиною:

Враховуючи формулу кутового прискорення, робимо заміну:

У результаті отримано формулу зв’язку лінійного та кутового прискорення:

Тангенціальне прискорення дорівнює добутку радіусу на кутове прискорення.

Репетитор з математики онлайн (Zoom)