ГеометріяМатематикаПланіметрія

Множення  вектора на число

Будь-який вектор можна множити на будь-яке число.

Результатом множення вектора на число буде вектор, співнаправлений з початковим вектором, якщо число, на яке множиться вектор, позитивне, і протилежно спрямований, якщо число – менше нуля. Довжина результуючого вектора дорівнюватиме добутку довжини вихідного вектора на модуль числа, на яке множиться вектор.

|a|·|k|=|b|

  • a – початковий вектор;
  • k – число;
  • b – результуючий вектор

якщо k≥0; b↑↑a

якщо k<0; b↑↓a

Результатом множення вектора на нуль буде нульовий вектор. Результатом множення нульового вектора на будь-яке число буде нульовий вектор.

При множенні вектора на два і більше числа діє сполучний закон – не має значення в якому порядку проводити множення – результуючий вектор у будь-якому випадку буде той самий.

(mn) a = m (na) = n (ma)

  • m і n – будь-які числа
  • a – будь-який вектор

Добуток вектора на суму чисел дорівнюватиме сумі добутків цього вектора на кожне з чисел (перший розподільчий закон).

(m+n)a=ma+na

  • m і n – будь-які числа
  • a – будь-який вектор

Добуток суми векторів на число дорівнюватиме сумі добутків кожного з векторів на це число (другий розподільчий закон).

(a+b)m=ma+mb

  • m – будь-яке число
  • a та b – будь-які вектори

Репетитор з математики онлайн (Zoom)