ГеометріяМатематикаПланіметрія

Кут між векторами

Кут  між двома не нульовими векторами – це кут, утворений цими векторами при суміщенні початкових точок.

кут між векторами

  • Кут між векторами не залежить від точки відкладення векторів.
  • Кут між будь-яким вектором і нульовим вектором дорівнюватиме 0°.
  • Кут між співспрямованими векторами дорівнює 0°

скалярний добуток спрямованих векторів

  • Кут між протилежно спрямованими векторами дорівнює 180°

скалярний добуток протилежно спрямованих векторів

  • Кут між перпендикулярними векторами дорівнює 90°

Репетитор з математики онлайн (Zoom)