ГеометріяМатематикаПланіметрія

Теорема косинусів трикутника

Квадрат кожної зі сторін трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними.

теорема косинусів трикутника

Теорема косінусів дозволяє:

  • знайти всі кути трикутника, якщо відомі довжини всіх сторін;
  • знайти третю сторону трикутника, якщо відомі дві сторони трикутника і кут, укладений між ними.

Репетитор з математики онлайн (Zoom)