Теорема косинусів трикутника

Квадрат кожної зі сторін трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними.

теорема косинусів трикутника

Теорема косінусів дозволяє:

  • знайти всі кути трикутника, якщо відомі довжини всіх сторін;
  • знайти третю сторону трикутника, якщо відомі дві сторони трикутника і кут, укладений між ними.

Репетитор з математики онлайн (Zoom)