ГеометріяМатематикаПланіметрія

Дотична пряма до кола

Дотична пряма до кола – це пряма, що має лише одну загальну точку з колом (точку дотику).

Якщо точка B є точкою дотику прямої AB до кола із центром О, то AB⊥OB.

Якщо AB⊥OB і точка B належить до кола з центром у точці О, то пряма АВ є дотичною до цього кола.

Якщо до кола з центром О провести дві дотичні АВ і АС з однієї точки А, то промінь АО буде бісектрисою кута BAC.

Для доказу треба провести з центру до точок торкання радіуси OB і OC.

Оскільки радіуси OB і OC є перпендикулярами до прямих АВ та АС, то отримаємо два прямокутні трикутники АОВ та АОС із загальною гіпотенузою АО.

Прямокутні трикутники АОВ і АОС будуть рівні, оскільки вони мають загальну гіпотенузу, а катети ОВ і ОС є радіусами одного й того ж кола.

З рівності трикутників випливає рівність сторін АВ і АС, а також рівність кутів BAO і CAO, сума яких становить кут BAC, тому загальна гіпотенуза буде водночас і бісектрисою кута BAC.

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)