ГеометріяМатематикаПланіметрія

Види трикутників

Трикутник є найпростішою плоскою фігурою, яка утворена з трьох відрізків, з’єднаних між собою таким чином, що кінець одного відрізка є початком іншого, при цьому відрізки з’єднуються між собою під кутом, що не дорівнює нульовому або розгорнутому.

Класифікація трикутників

В залежності від величин кутів:

 • гострокутні – всі кути в трикутнику менше 90 °;
 • прямокутні – один із кутів трикутника дорівнює 90°;
 • тупокутні – один із кутів трикутника більше 90°.

В залежності від довжин сторін:

 • різнобічні – усі сторони трикутника різної довжини;
 • рівнобедрені – дві із сторін трикутника рівні між собою;
 • рівносторонні – всі три сторони трикутника рівні між собою.

Співвідношення між кутами та сторонами трикутника

Кути та сторони у трикутнику тісно взаємопов’язані:

 • довжина будь-якої зі сторін трикутника менша за суму довжин двох інших його сторін;
 • проти більшої сторони лежить більший кут;
 • проти більшого кута лежить більша сторона.
 • Сума всіх кутів трикутника завжди дорівнює 180 °.

 

Для того, щоб знайти довжини всіх сторін трикутника та величини його кутів, треба знати:

 • два будь-яких кута + довжину будь-якої сторони;
 • довжину двох сторін трикутника + величину кута, укладеного між ними;
 • довжину двох будь-яких сторін трикутника + величину одного з двох протилежних їм кутів;
 • довжину всіх сторін трикутника.

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)