ГеометріяМатематикаПланіметрія

Що таке круг

Круг – це вся безліч точок площини, котрі знаходяться  всередині кола, включаючи точки самого кола.

Центр кола є і центром круга, обмеженого цим колом.

На малюнку нижче зображений круг з центром у точці О – площа круга позначена жовтим кольором, коло – червоним. ОА – радіус круга.

Частина круга, обмежена дугою і двома радіусами, які з’єднують кінці дуги, що обмежує, з центром, називається круговим сектором.

Площа (S) круга радіусом R та діаметром D обчислюється за формулою:

Формула для знаходження площі кругового сектора, що спирається на дугу величиною α:

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)