ГеометріяМатематикаПланіметрія

Що таке коло

Коло – це  сукупність точок площини, рівновіддалених від однієї точки, яка називається центром кола.

Відстань, на якій розташовані точки кола від її центру, називається радіусом кола. Ця відстань, як правило, позначається літерою R або r.

Відрізок, що з’єднує будь-які дві точки кола, називається хордою кола.

Хорда, що проходить через центр кола, називається діаметром кола (позначається D або d). Довжина діаметра кола дорівнює довжині двох її радіусів: D = 2R.

  • CD – хорда;
  • АВ – діаметр;
  • АО та ОВ – радіуси.

Довжина кола позначається літерою С.

Число π є “сполучною ланкою” між довжиною кола та її радіусом (діаметром). Число π є константою – нескінченним десятковим дробом: π = 3,1415926…

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)