МатематикаФункції

Функція y=arccos(x)

Оскільки функція y=cos(x) є періодичною функцією, вона є оборотною функцією.

Для побудови функції, оборотної y=cos(x), необхідно взяти один із напівперіодів функції, зазвичай це відрізок [0;π], на якому функція оборотна.

Графік функції y=arccos(x):

Наприклад, щоб знайти arccos(1), можна скористатися рівністю 1=cos(y). Кут на відрізку [0;π], косинус якого дорівнює 1, дорівнюватиме 0.