МатематикаФункції

Парабола, графік параболи

Графік функції y=x2 називається параболою.

Функція y=x2

Властивості функції y=x2:

 • Область визначення функції y=x2 – область всіх дійсних чисел;
 • Функція y=x2 на інтервалі (-∞; 0) є спадаючою та зростаючою на інтервалі (0; ∞);
 • Графік функції y=x2 проходить через початок координат;
 • Функція y=x2 є парною, її графік симетричний щодо осі ординат;
 • Функція y=x2 не є періодичною функцією.
 • Всі точки параболи y=x2 лежать вище осі абсцис, тільки її вершина торкається осі абсцисс в точці з координатами (0; 0).

Функція y=ax2

Графік функції y=ax2 також є параболою, гілки якої, залежно від значення коефіцієнта a розтягуються або стискуються:

 • при |a|>1 парабола y=ax2 розтягується від осі абсцис вздовж осі ординат, у своїй величина розтягування становить a раз;
 • при 0<|a|<1 парабола y=ax2 стискається до осі абсцис вздовж осі ординат, при цьому величина стиснення становить 1/a разів.

Властивості функції y=ax2:

 • Область визначення функції y=ax2 – область всіх дійсних чисел;

Функція y=ax2:

  • при a>0 на інтервалі (-∞; 0) є спадаючою і зростаючою на інтервалі (0; ∞) – гілки параболи спрямовані вгору;
  • при a<0 на інтервалі (-∞; 0) є зростаючою та спадаючою на інтервалі (0; ∞) – гілки параболи спрямовані вниз;
 • Графік функції y=ax2 проходить через початок координат;
 • Функція y=ax2 є парною, її графік симетричний щодо осі ординат;
 • Функція y=ax2 не є періодичною функцією.

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)