МатематикаФункції

Оборотна та зворотна функції

Оборотна функція – це функція в якій довільному значенню функції відповідає єдине значення аргументу.

Приклади оборотних функцій:

Оскільки в оборотній функції будь-якому значенню y відповідає єдине значення x, то y оборотної функції може виконувати роль аргументу (незалежної змінної), а x – роль функції (залежної змінної). Говорячи, простіше, в оборотних функціях y і x можуть змінюватися місцями.

Початкова оборотна функція та функція, яка отримана з неї шляхом заміни x на y та y на x, називаються зворотними функціями.

Приклади зворотних функцій:

Якщо взяти функцію y=x2, вона не є зворотною, оскільки значення функції має кілька значень аргументу, наприклад y=4, при x=2; x=-2.

Однак, якщо розглядати цю функцію лише на безлічі позитивних чисел, вона буде оборотною:

Графіки функцій будуть симетричні щодо прямої y=x:

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)