МеханікаФізика

Прискорення (формула)

Прискорення  – це швидкість зміни швидкості або зміна швидкості за одиницю часу.

Прискорення позначається символом a:

a = ΔV/Δt або a = (V1 – V0)/(t1 – t0)

Прискорення, як і швидкість, векторною величиною.

Перетворимо формулу прискорення далі:

Прискорення – це відстань, поділена на якийсь час у квадраті (м/с2; км/с2; см/с2…)

Позитивне та від’ємне прискорення

Прискорення, як і швидкість, має знак.

Якщо автомобіль розганяється, то його швидкість зростає, а прискорення має позитивний знак.

При гальмуванні авто його швидкість зменшується – прискорення має від’ємний  знак.

Звичайно, при рівномірному русі прискорення дорівнює нулю.

Але будьте уважні! Від’ємне  прискорення не завжди означає уповільнення, а позитивне прискорення! Пам’ятайте, що швидкість (як і рух) – це векторна величина. Звернемося до нашої більярдної кулі.

Нехай куля рухається із уповільненням, але має негативне переміщення!

Швидкість кулі зменшується (“мінус”) і швидкість має від’ємну величину за напрямом (“мінус”). У результаті два “мінуси” дадуть “плюс” – позитивне значення прискорення.

Запам’ятайте!

Позитивне прискорення означає:

  • Швидкість збільшується у позитивному напрямку
  • Швидкість зменшується у від’ємному напрямку

Негативне прискорення означає:

  • Швидкість збільшується у від’ємному напрямку
  • Швидкість зменшується у позитивному напрямку

Середнє та миттєве прискорення

За аналогією зі швидкістю прискорення може бути середнім та миттєвим.

Середнє прискорення обчислюється як різниця кінцевої та початкової швидкостей, яка ділиться на різницю кінцевого та початкового часу:

Середнє прискорення відрізняється від фактичного (миттєвого) прискорення у часі. Наприклад, при різкому натисканні гальма педалі автомобіль отримує велике прискорення в перший момент часу. Якщо водій потім відпустить педаль гальма, то прискорення зменшиться.

Рівномірне та нерівномірне прискорення

Описаний випадок з гальмуванням характеризує нерівномірне прискорення.

Однак, існує і рівномірне прискорення, найяскравіший приклад якого – це прискорення вільного падіння, яке дорівнює 9,8 м/с2, спрямоване до центру Землі.