МатематикаТригонометрія

Тригонометричні формули складання

Синус суми двох кутів дорівнює сумі добутків синуса першого кута на косинус другого та синуса другого кута на косинус першого:

Синус різниці двох кутів дорівнює різниці добутків синуса першого кута (зменшуваного) на косинус другого (від’ємного) і синуса другого кута (від’ємного) на косинус першого кута (зменшуваного).

Косинус суми двох кутів дорівнює різниці добутків косинуса першого кута (перший доданок) на косинус другого кута (другий доданок) і синуса першого кута на синус другого кута:

Косинус різниці двох кутів дорівнює сумі добутків косінусів та синусів цих кутів:

Формули тангенсів та котангенсів сум та різниць кутів

Приклад 1

Завдання: Обчислити, знаючи значення тригонометричних функцій стандартних кутів (0°, 30°, 45°, 60° 90°) cos(1,5π).

Рішення:

Приклад 2

Завдання: Спростити такий вираз:

Рішення: Даний вираз дуже схожий на косинус суми кутів:

Єдина відмінність полягає в тому, що в першому добутку замість косинуса стоїть синус, але це можна “виправити” за допомогою формул:

отже:

Тепер можна спростити вираз, підставивши замість синуса наведений косинус:

Отримуємо праву частину формули косинуса різниці кутів:

Приклад 3

Завдання: Знайти ctg (75 °).

Рішення:

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)