МатематикаРівняння

Яке рівняння називається біквадратним

Біквадратичне рівняння має вигляд:

Біквадратне рівняння можна призвести до квадратного, якщо замінити x2=m.

Як приклад розв’яжемо наступне біквадратне рівняння:

Робимо із біквадратного рівняння квадратне шляхом заміни m2 на x і знайдемо його коріння:

Біквадратичне рівняння має 4 корені.

Індивідуальні заняття з математики в режимі онлайн (Zoom)