МатематикаРівняння

Рівняння з одним невідомим

Рівняння, що містить одне невідоме число, позначене літерою, яку потрібно знайти, називається рівнянням з одним невідомим.

4+А = 7

  • вираз, розташований ліворуч від знака рівності, називається лівою частиною рівняння (4+А);
  • вираз, розташований праворуч від знака рівності, називається правою частиною рівняння (7);
  • число, яке підставляється замість літери, і перетворює рівняння на правильну рівність, називається коренем рівняння.

Процес знаходження коріння рівняння називається рішенням рівняння.

Рівняння може мати один корінь (одне рішення), може мати кілька коренів (рішень), а може й не мати коріння.

Слід розуміти, що рівняння з одним (або декількома) невідомим буде рівнянням лише в тому випадку, якщо потрібно знайти це невідоме число. В іншому випадку, це буде просто алгебраїчний вираз.

Наприклад, рівняння А-А = 0 має безліч коренів (рішень), оскільки будь-яке число, підставлене замість А буде його рішенням.

Рівняння А+2 = А-2 не матиме рішень.

Рівняння А+2 = 5 матиме лише одне рішення (корінь).

Рівняння, що мають один і той самий корінь або не мають коренів, називаються рівносильними рівняннями

Приклади рівносильних рівнянь:

Поняття рівносильності рівнянь є основою їх розв’язання.

Рівняння будуть рівносильними, якщо:

  • до лівої та правої частини рівняння додати те саме число;
  • з обох частин рівняння відняти одне й те число;
  • обидві частини рівняння помножити на те саме число, відмінне від нуля;
  • обидві частини рівняння розділити на те саме число, відмінне від нуля.

Для того, щоб вирішити рівняння 4+А=7, треба відняти з обох його частин 4: